Preken

Ter ondersteuning van de 40 dagencampagne levert Connect & Grow deelnemende kerken 7 uitgeschreven preken. Deze preken zijn geschreven door Rick Warren en zijn team en gebruikt tijdens de 40 dagencampagne in Saddleback Church. De uitgeschreven preken zijn zowel in een papieren als een digitale versie beschikbaar.

De volgende onderwerpen komen in deze preken aan de orde:

  1. Waar het om draait is liefde
  2. Drie basisprincipes van liefde
  3. Leren om de ander lief te hebben zoals Jezus mij liefheeft
  4. Liefhebben met woorden - bijbelse principes over communicatie
  5. Hoe ik moeilijke mensen lief kan hebben?
  6. Leren omgaan met mijn temperament?
  7. Het geheim van onbaatzuchtige liefde.