Inhoud

De cursus “Samen Beter Bouwen” is een basiscursus voor gemeenteleden. De cursus omvat 5 dagdelen van ieder 135 minuten, inclusief een koffiepauze. In de regel worden ze gegeven op vijf avonden. Maar het is mogelijk om te beginnen met een zaterdag, en die te laten volgen door een drietal avonden. In dat geval moeten er wel minimaal acht dagen zitten tussen de bewuste zaterdag en de eerstvolgende avond in verband met huiswerk en voorbereiding. De vijf dagdelen bouwen steeds voort op het voorgaande dagdeel. Het is een cursus waarin deelnemers stap voor stap ontdekken wie ze zijn, hoe God hen gemaakt heeft en welke taak, welke bediening uiteindelijk het beste bij hen past. De opzet van het geheel is redelijk interactief: lesstof wordt afgewisseld met overleg in groepjes van 4 à 5 personen, videoclips en mogelijkheden om plenaire vragen te stellen.

Hier volgt de inhoudsopgave uit het boek:

1e bijeenkomst
Studie 1: Overzicht van de cursus “SamenBeterBouwen”
Studie 2: Je verlangen en je ervaringen met een bijbehorende vragenlijst

2e bijeenkomst
Studie 3: God heeft je heel veel gegeven. Introductie geestesgaven.
Studie 4: Wat kan ik nu doen? Geestesgaven uitwerking en test

3e bijeenkomst
Studie 4: Wat kan ik nu doen?. Geestesgaven uitwerking en test
Studie 5: Wat heb ik te geven? Uitwerking van de gaven en toepassing

4e bijeenkomst
Studie 5: Wat heb ik te geven? Uitwerking van de geestesgaven en toepassing
Studie 6: Hoe zit het met de wijze waarop we dienen?

5e bijeenkomst
Studie 7: Kenmerken van onze persoonlijke stijl en test
Studie 8: En nu aan de slag. Afronding. Voorbereiding op het groeigesprek en evaluatie.

Deelnemers ontvangen huiswerk wat tevens de voorbereiding voor de volgende bijeenkomst is. De rode draad die door het programma loopt is 1 Korinthe 12.

De praktijk leert dat voor een aantal deelnemers het een bevestiging is van dingen die ze al vermoeden, Voor anderen is het verhelderend vanwege het feit dat bepaalde gevoelens, affiniteiten en raakvlakken die zij ervaren in hun leven nu in eens verklaarbaar worden. En voor weer een andere groep is het een compleet nieuwe ontdekkingsreis. Het resultaat van de cursus is vaak niet beperkt tot nieuw inzicht t.a.v. het eigen functioneren. De ervaring leert dat er ook beter en meer wederzijds respect en samenwerking groeit met mensen die een heel ander geestelijk profiel hebben gekregen van de Here God.