Hoe te gebruiken?

De SBB cursus is een basiscursus voor gemeenteleden, die bedoeld is om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de onderlinge verschillen, die we als mensen t.o.v. elkaar hebben. Daarvoor worden drie basisvragen als uitgangspunt gebruikt:

A. Waar ligt je verlangen? Wat is je passie? Dat kan bij een bepaalde categorie mensen zijn, maar ook bij bepaalde thema's, onderwerpen of activiteiten. Het uitgangspunt is: iedereen loopt ergens warm voor! Wat is het verlangen dat God in jouw hart heeft gelegd? Of voor welke categorie mensen zou je het liefst iets willen betekenen?

B. Welke geestesgaven heeft God jou toevertrouwd om mee te kunnen en mogen werken aan de opbouw van zijn Koninkrijk?

C. Wat is jouw persoonlijke stijl? Ben je een voorloper of volg je bij voorkeur anderen… Word je blij van het uitvoeren van taken of van de omgang met mensen?

Door dit alles heen loopt het Bijbelse uitgangspunt dat iedereen actief betrokken is binnen het lichaam van Christus. Uiteraard binnen de grenzen die thuissituaties en lichamelijke omstandigheden toelaten.

Implementatie
Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers de kans om de uitkomsten van de cursus te bespreken met een zogenaamd SBB-team. Dit overleg heeft tot doel om de deelnemer te helpen onderzoeken of hij of zij op de juiste plaats dienstbaar is, of dat er wellicht andere plaatsen zijn binnen de gemeente of in interkerkelijk werk waar hij of zij beter zou kunnen functioneren.

Dat laatstgenoemde overleg is van wezenlijk belang om optimaal resultaat te boeken van de cursus Samen Beter Bouwen. Het zorgt er immers voor dat deelnemers van deze cursus uiteindelijk de plek krijgen die God voor hen bedoeld heeft.

Ondersteunend team
Het is dan ook belangrijk dat, wanneer de SBB cursus eenmaal gekozen wordt als standaard cursus voor de gemeente, er ook een goed functionerend SBB team is. Dit SBB team gaat ervoor zorgen dat de uitkomsten van de cursus zoveel mogelijk overeen komen met de taak die iemand uit gaat voeren. Het is immers niet de bedoeling om tijdens de cursus alleen maar te ontdekken, maar veel meer om hetgeen ontdekt is ook optimaal toe te passen.

Wanneer een gemeente start met de SBB cursus is het raadzaam om deze regelmatig aan te bieden. Wanneer eenmaal het grootste gedeelte van de gemeente dit programma heeft doorlopen, wordt dit programma vaak gekoppeld aan de introductiecursus voor nieuwe leden. Het wordt dan aansluitend aan de intro cursus aangeboden en gefaciliteerd. Met als gevolg dat alle nieuwkomers bijna automatisch het SBB programma zullen volgen.

De SBB cursus is voor heel veel deelnemers een uitermate prettige ervaring en een eye-opener met betrekking tot de wijze waarop de gemeente van Jezus Christus kan functioneren.