Voor gemeenteleiding

"...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.” (1 Petrus 2).

Bestudeer de visie van een willekeurige kerk. Dan heb je een redelijk grote kans dat er ergens beschreven staat dat de gemeente als ideaal heeft om gavengericht te werken. Het begon al in de jaren ‘80 met Christian Schwartz die doen met de gaventest kwam. Net voor de eeuwwisseling werd dat gavengericht willen werken versterkt met de komst van WillowCreek. En in het eerste decennium van deze eeuw kwam daar de golf overheen van Rick Warren. De term gaven gericht werken geeft aan dat we serieus willen omgaan met de individuele dienstbaarheid van iedere gelovige. Naar het beeld van 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 de gemeente willen bouwen. Een lofwaardig bijbels ideaal om na te streven, want daar wordt de gemeente beschreven als een lichaam waarin iedereen zijn of haar bijdrage levert ‘tot welzijn van allen’.

Als het gaat om de visie, zou je zeggen dat menige gemeente het goed voor elkaar heeft op dit terrein. Maar de praktijk is wat weerbarstiger. Vele duizenden actieve gelovigen hebben de afgelopen 15 jaar een enquête ingevuld. Uit allerlei soorten protestantse/reformatorische en evangelische kerken. Van al deze actieve mensen geeft ruim een vijfde deel aan een taak of bediening te hebben die eigenlijk niet bij hem of haar past. Maar die vanuit de zeker schuldgevoel is opgepakt. Met als gevolg: weinig vreugde en voldoening.

Van de overige bijna 80% geeft nog een substantieel deel aan dat het werk wat hij of zij doet “redelijk past”, bij wie hij of zij is.

En wat te denken van het deel van de gemeente wat aan de zijlijn staat te kijken en vaak alleen maar commentaar levert in plaats van zich beschikbaar te stellen om mee te kunnen bouwen?. “En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus” staat er in 1 Petrus 2.

Gavengerichte gemeente opbouw is in de praktijk heel erg lastig te realiseren tenzij je als kerkleiding gavengericht leert denken. Waarbij de primaire vraag niet langer luidt hoe vacatures worden ingevuld. Maar waarbij de belangrijkste vraag voor de geestelijke leiding van de gemeente als volgt wordt geformuleerd: hoe zorgen wij ervoor dat de mensen die God ons heeft toevertrouwd, optimaal tot ontwikkeling komen en hun van God gegeven mogelijkheden optimaal gaan inzetten? Dan ligt de focus dus niet meer primair op opvullen van vacatures maar op de gezondheid van het lichaam. Mensen die op de goede plaats zitten en daar ervaren dat God hen gebruikt, ervaren daar zegen en een diepe vreugde. Zelfs als het moeilijk is.

Dat is wat gavengerichte gemeente zijn nastreeft.

De cursus is tamelijk eenvoudig en basaal. De uitdaging ligt in de switch van vacaturegericht denken naar gavengericht denken.

Het is dan ook zeer aanbevelenswaardig om als kerkenraad/oudstenraad eerst zelf de cursus te doorlopen. Vervolgens misschien goed na te denken en kritische vragen te stellen. En dan dit programma van vijf avonden stap voor stap aan te gaan bieden aan de gemeente.

Daarbij is het te adviseren om een zgn. gavenbank te maken (met een beschrijving van de voorkomende functies en bedieningen) en daarnaast zgn. vacaturebank. In de vacaturebank staan dan de omschrijvingen van datgene wat de mensen in uw gemeente kunnen en zouden willen doen. Zodat op die manier, ondersteunt met gebed, er uiteindelijk een redelijk goede match gemaakt kan worden.

Zonder een concrete cursus zal het uitermate moeilijk zijn om gericht te werken aan de ontwikkeling van een gavengerichte gemeente. De theoretische wensen zullen veraf blijven staan van de praktische realiteit. Het hebben van een bruikbaar hulpmiddel is essentieel om toe te kunnen groeien naar een ideaal plaatje. Als steeds meer gemeenteleden zichzelf beter leren kennen, de ander beter leren kennen en geholpen worden om op de juiste plaats te functioneren, dan zal dat de groei en geestelijke gezondheid van de gemeente ten goede komen.

Vraag een kennismakingcursus aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.