Het boek - Een Hart voor mensen Leven zoals Hij

Veertig Bijbelstudies; geschikt voor gebruik in zowel kerk, gemeente, kring, als voor individuele studie.
Is er iemand die zo'n bewogen hart heeft voor mensen als Jezus? Zoals Hij met (alle!) mensen omgaat, is weergaloos. Wat Hij ons leert over het omgaan met God en met de mensen om ons heen, brengt ons tot een rijker leven dan we ooit zonder Hem zouden kunnen ervaren. Van Hem kunnen we leren hoe we net zo liefdevol met mensen om kunnen gaan als Hij.

Wat valt ons op als we Jezus' hart voor mensen bestuderen? Volgens Tom Holladay, schrijver van het boek 'Een hart voor mensen' kunnen we minstens zes belangrijke principes onderscheiden. Het boek is daarom onderverdeeld in zes thema's. Elk thema, of 'relatieprincipe', wordt in een aantal Bijbelstudies uitgewerkt.

RELATIEPRINCIPE 1
Hecht de grootste waarde aan relaties

Jezus antwoordde [de Schriftgeleerde]: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' Marcus 12:29-31.

DAG 1 Er is niets belangrijker dan relaties
DAG 2 Het aantrekkelijke van minder belangrijke dingen
DAG 3 Heb God lief met heel uw hart
DAG 4 Heb God lief met heel uw ziel
DAG 5 Heb God lief met heel uw verstand en met heel uw kracht
DAG 6 Heb iedereen lief als uw naaste
DAG 7 Heb iemand lief als uw naaste

RELATIEPRINCIPE 2
Heb lief zoals Jezus u liefheeft

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Johannes 13:34.

DAG 8 De onmogelijke uitdaging
DAG 9 De kracht van Jezus' gebod
DAG 10 De kracht van het nieuwe
DAG 11 Gevoelens zijn belangrijk!
DAG 12 Doe het meteen, doe het radicaal
DAG 13 Kies voor verbondenheid met elkaar, kies voor vergeven
DAG 14 Kies ervoor aanvaarding, kies voor opoffering

RELATIEPRINCIPE 3
Communiceer vanuit het hart

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Mattheüs 12:34b.

DAG 15 Communiceren is niet makkelijk!
DAG 16 De basis is vertrouwen
DAG 17 De verbinding tussen mond en hart
DAG 18 Een nieuw soort eerlijkheid
DAG 19 God bevindt zich in het gesprek
DAG 20 Hoe u echt gehoord wordt
DAG 21 Probleemoplossende communicatie

RELATIEPRINCIPE 4
Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Mattheüs 1:1-2.

DAG 22 Het gevaar van oordelen
DAG 23 Zeg nee tegen schijnheiligheid
DAG 24 Zeg ja tegen integriteit
DAG 25 Zeg nú ja tegen barmhartigheid
DAG 26 Gods barmhartigheid begrijpen
DAG 27 Gods oordeel begrijpen
DAG 28 De waarheid over uzelf zien

RELATIEPRINCIPE 5
Het belangrijkst zijn de dienaren

De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Mattheüs 23:11-12.

DAG 29 Het verlangen om belangrijk te zijn
DAG 30 Hoe nederigheid omgaat met ambitie
DAG 31 Hoe nederigheid omgaat met onze behoefte opgemerkt te worden
DAG 32 Hoe nederigheid omgaat met onze neiging tot vergelijken
DAG 33 Hoe nederigheid omgaat met onze relatie met God
DAG 34 Wijnstok en ranken
DAG 35 De dagelijkse keuze voor nederigheid

RELATIEPRINCIPE 6
Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen

Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Lucas 6:31.

DAG 36 De grote vraag
DAG 37 Liefde offert zich op
DAG 38 Heb uw vijanden lief
DAG 39 Vergeet het ideaal, ga voor de realiteit
DAG 40 De relatieprincipes van Jezus