Bijbelstudies

Leren liefhebben - samen met anderen

Gedurende de 40 dagen campagne komen de gemeenteleden wekelijks in kleine groepen samen om uit te wisselen wat ze gedurende de week geleerd hebben vanuit het boek Een Hart voor Mensen en de prediking op zondagmorgen.

Daarnaast bespreken ze de praktische consequenties van 1 Corinthe 13, waar o.a staat: "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze."

Elke studieavond wordt via een korte studie op DVD ingeleid door Richard Klomp, voorganger van Rafael Amersfoort of Henk Stoorvogel, zorgpastor van Vrije Evangelisatie Zwolle.