Waarom liefde?

Het belang van liefde

Als ik u zou vragen wat uw hoogste doel in het leven is, wat zou uw antwoord dan zijn? Geluk? Succes? Rijkdom? Welstand? Roem? Plezier hebben? Gerespecteerd worden? Uw antwoord zou laten zien wat uw belangrijkste waarde is in het leven. Ieder mens heeft zo'n belangrijkste waarde, of hij zich dat nu realiseert of niet. U hebt die ook. Het is datgene waarop u onbewust uw beslissingen baseert.

Als plezier hebben het belangrijkste is in uw leven zult u, wanneer u moet kiezen tussen twee bezigheden, natuurlijk datgene kiezen waaraan u het meeste plezier beleeft. Als welstand het belangrijkste is in uw leven zult u de neiging hebben datgene te kiezen waar u zich het gemakkelijkst bij voelt. Als het veiligheid is, zult u kiezen voor het minst riskante alternatief. Als het gewaardeerd worden is, zult u datgene doen wat u de meeste erkenning oplevert.

God zegt tegen ons dat het belangrijkste in ons leven liefde is. Omdat God liefde is, en omdat Hij u gemaakt heeft om u lief te hebben, wil Hij dat ook u leert om lief te hebben. Leren lief hebben is les nummer 1 die God u hier op aarde wil laten leren. Het leven is de school van de liefde. Jezus zegt dat de hele Bijbel in twee geboden samengevat kan worden: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart (...) en heb uw naaste lief als uzelf (Matt.22:37-39).

Eigenlijk leert elk van de schrijvers van het Nieuwe Testament dat het leren liefhebben van God en elkaar de belangrijkste les is die God voor ons bedoeld heeft. Paulus schrijft: 'Jaag de liefde na' (1Kor.14:1). Johannes schrijft: 'Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood' (1Joh.3:14). Jakobus schrijft: 'Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: "Heb uw naaste lief als uzelf," dan handelt u juist' (Jak.2:8). Petrus schrijft: 'Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden' (1Petr.4:8).

Leren God en anderen lief te hebben zal ons hoogste doel moeten zijn, onze belangrijkste doelstelling, onze eerste prioriteit, ons diepste verlangen, onze sterkste ambitie, ons constante middelpunt, ons vurige voornemen en de allerbelangrijkste waarde in ons leven. Hoe meer we leren hoe wij oprecht kunnen liefhebben, hoe meer wij zullen gaan lijken op Jezus.

Het boek Een Hart voor Mensen is geschreven door iemand die al zijn hele volwassen leven een voorbeeld is van het liefhebben van anderen. Al meer dan vijfendertig jaar zie ik van dichtbij hoe Tom Holladay aan iedereen de liefde van Christus uitdraagt in zijn leven, dus ik voelde mij bevoorrecht toen hij met mijn zus trouwde. Zijn ongelooflijke bevattingsvermogen met betrekking tot zowel de Schrift als de menselijke aard, maakt dat Tom uitermate geschikt is om te leren en te schrijven over dit diepgaande onderwerp. Al bijna twintig jaar geeft Tom bijbels onderwijs in de Saddleback Church, en in die periode zijn duizenden leden van de gemeente gezegend door zijn inzichten in relaties. En honderdduizenden voorgangers zijn door Tom opgeleid terwijl ik met hem de wereld over reisde. Deze man heeft veel te zeggen, en u zult gezegend worden als u naar hem luistert!

De openingszin van Waarom leef ik hier op aarde? luidt: 'Het gaat niet om u.' Dit boek, Een Hart voor Mensen, is een natuurlijke aanvulling op dat concept. Egoïsme moet vervangen worden door onzelfzuchtigheid. Eigenwaan moet vervangen worden door medeleven. Trots moet vervangen worden door onbaatzuchtigheid. Het ik-gericht zijn moet plaatsmaken voor 'wij'. Het gaat allemaal om het liefhebben van God en de ander.

Maar hoe? Hoe kunnen we in onze gevallen wereld, waarin elk hart en elke relatie is verstoord, gebroken en beschadigd door de zonde, de genezende kracht van ware liefde in praktijk brengen? Dit boek wijst de weg. Leren onbaatzuchtig lief te hebben is geen gemakkelijke taak. Het gaat tegen onze zelfzuchtige aard in. Alleen Jezus kan ons het soort liefde leren dat geneest, herstelt en relaties versterkt. En alleen Jezus kan ons de kracht geven om op die manier lief te hebben.

Een Hart voor Mensen gaat over de tweede van de Vijf vernieuwingen waarvan ik ten diepste overtuigd ben dat onze cultuur en onze wereld ze nodig hebben. Het eerste boek, Waarom leef ik hier op aarde, is gericht op persoonlijke vernieuwing. Dit is het beginpunt. Alles begint in het hart. Alleen mensen die veranderd zijn kunnen de wereld veranderen. De grondslag voor alles is God leren kennen, Hem liefhebben en zijn vijf doelen met uw leven dienen.

Maar het is nooit de bedoeling geweest dat u uw leven in een vacuüm leeft. U kunt de doelen in uw leven namelijk niet zelf bewerkstelligen. U hebt de hulp van anderen nodig, en zij die van u. Samen gaat het ons beter af. Over deze tweede soort vernieuwing, relationele vernieuwing, gaat dit hele boek. U moet niet alleen leren hoe u God met heel uw hart lief kunt hebben (persoonlijke vernieuwing); u moet leren hoe u uw naaste liefhebt als uzelf.

Met conflicten, scheidingen, geweld, vooroordelen, misbruik, verdeeldheid en polarisatie dagelijks om ons heen, is het duidelijk dat wij allemaal wel wat lessen in het werken aan gezonde relaties nodig hebben. Dit is mijn droom: als elke groep en kerk die meegedaan heeft aan de wereldwijde 40 Doelgerichte dagencampagne ook dit boek zou bestuderen als een 40 Dagen van liefdecampagne, zou dat een opwekking van liefde teweeg kunnen brengen die het culturele klimaat van onze wereld zou kunnen veranderen. Het kan beginnen bij u.

Rick Warren - Voorwoord uit het boek Een Hart voor Mensen - Uitgever Medema.