Hoe te gebruiken?

De training Aanstekelijk Christen bevat meer elementen dan een traditionele evangelisatie cursus waar het vaak voornamelijk draait om kennisoverdracht. De AC-cursus is méér dan kennisoverdracht. Het is een training waarin de deelnemers actief aan het werk worden gezet aan de hand van de lesstof.

Een trainer met licentie is in de regel zelf ervaren in het begeleiden van de deelnemers naar de praktijk.

Eén van de belangrijkste voorwaarde om de cursus tot zijn recht te laten komen is dat er direct na afloop een mogelijkheid is voor de deelnemers om iemand uit te nodigen voor een evangelisatie evenement. Dat kan zijn deelname aan een Alphacursus, een 40 dagen programma, een filmavond, een laagdrempelige samenkomst of elk ander denkbaar evenement.

De reden van deze voorwaarde is gelegen in het feit dat deelnemers gedurende de avonden gestimuleerd worden om heel gericht na te denken over mensen in hun directe omgeving, heel gericht voor hen te bidden en hen vervolgens uit te nodigen voor het betreffende evenement.

Met andere woorden: bij de AC gaan theorie en praktijk hand in hand. Datgene wat wordt geleerd en gedeeld, wordt in de tussenliggende weken zoveel mogelijk in praktijk gebracht.

Op de avonden wordt er met elkaar gedeeld over wat er is gebeurd.

Dat betekent wel dat deelnemers die komen met de gedachte om consumptief aan te schuiven, de cursus niet altijd afmaken. Deelname is immers niet helemaal ‘vrijblijvend’. Anderzijds zijn er gelukkig ook veel deelnemers die aangeven, dat ze deze ervaring graag veel eerder hadden willen hebben. Zij zijn enthousiast over de combinatie van theorie en praktijk.

Op de avonden zelf ervaren we regelmatig dat mensen voor het eerst de stap durven, kunnen en willen zetten in de richting van rand- en buitenkerkelijken.

De kerk of gemeente die deze praktische cursus wil inzetten om niet alleen de visie voor evangelisatie te vergroten, maar ook de praktische inzetbaarheid van gemeenteleden, zal zich moeten realiseren dat ze deze cursus als een standaardcursus zal moeten inzetten en met enige regelmaat moet aanbieden. In sommige gemeenten is het zo dat jaarlijks enkele Bijbelkringen gevraagd worden om deze cursus gezamenlijk te gaan volgen. In dat geval zijn de AC-cursusavonden geen surplus bovenop bestaande activiteiten, maar een tijdelijk substituut met een gericht doel.