Voor gemeenteleiding

Voor wie de cursus Aanstekelijk Christen zomaar een keer wil aanbieden of wil leren kennen, is dit onderdeel minder van belang. Maar er zijn ook kerkenraden en oudsteraden die een visie hebben voor missionaire gemeente opbouw. En het niet alleen bij visie willen laten, maar ook een proces op gang willen brengen aan de hand van stappen die ondernomen worden om de visie te realiseren. Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat de visie tamelijk concreet is geformuleerd. We denken daarbij bijvoorbeeld niet aan termen als: we willen een missionaire gemeente zijn, maar aan een concretere omschrijving als bijvoorbeeld (overgenomen van een bestaande gemeente):

  • We verlangen ernaar dat alle gemeenteleden zich bewust zullen zijn van het feit dat ieder mens voor God belangrijk is.
  • We zien er naar uit dat ieder gemeentelid vanuit zijn/haar persoonlijke relatie met God, het verlangen heeft om anderen te vertellen over God en de liefde van God te laten zien in het dagelijkse leven.
  • We moedigen mensen aan met een specifieke gave voor evangelisatie om deze te ontwikkelen en in te zetten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elk gemeentelid op haar eigen wijze wordt gestimuleerd zich hierin te ontwikkelen.
  • Naast actiematige evangelisatie vanuit de gemeente willen we dat onze leden ook toegerust zijn voor relatiematige evangelisatie en daarin actief zijn.
  • Proclamatie van het Evangelie moet nauw aansluiten bij de belevingswereld van de hedendaagse mens, zonder compromissen te doen aan de inhoud van de boodschap.
  • Het bereiken van verloren mensen dient een doordringend doel van de gemeente te zijn.
  • Primair richten wij ons op de mensen in de ....wijk (onze directe leefomgeving). In voorkomende gevallen worden middelen ter beschikking gesteld voor mensen uit ons midden die zich geroepen weten voor zending.

Dit is wat we ook wel een ‘deelvisie missie ’ noemen. Het ontwikkelen van een missionaire gemeente wordt gemakkelijk geformuleerd als een ideaal doel, maar zal altijd theorie blijven, als een actief beleid ontbreekt.

Voor een kerkenraad/oudstenraad die hierover wil nadenken bieden we een bijeenkomst aan waarin de mogelijkheden en de valkuilen besproken worden van het ontwikkelen van zo’n gemeente. Een deel van de inhoud van deze avond is ontleend aan het boek “Hoe worden we een aanstekelijke gemeente?” Wanneer u overweegt om zo’n eenmalige bijeenkomst te plannen (aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., is het belangrijk om de doelgroep zo compleet mogelijk te hebben. Dat zijn de predikant/voorganger en de kerkenraad/oudstenteam, eventueel aangevuld met leden die deel uitmaken van een evangelisatiewerkgroep.

De inhoud van een dergelijke avond begint met een PowerPoint presentatie, vervolgens een verdere uitleg en daarna de mogelijkheid tot het stellen van vragen.