Campagne Handleiding

Als je gaat besluiten om het boek "Waarom leef ik hier op aarde?" te gaan gebruiken als een project waar de hele gemeente bij betrokken is, dan sta je aan de vooravond van een geestelijk avontuur. De sleutels voor geestelijke groei en discipelschap liggen niet in het boek of de campagnematerialen. Ook niet in de organisatorische voorbereiding. Beiden zijn belangrijk, maar wat de campagne tot zegen zal maken, is de voorbereiding in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed.


Als je begint is gebed het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Voorbereidend gebed maakt de weg vrij om God aan het werk te zien in de levens van de deelnemers. Ondersteun de voorbereiding met gebed, ondersteun de plannen met gebed en begeleidt iedere stap met gebed. Een zwakke gebedsvoorbereiding zal tot gevolg hebben dat er een aantal weken wat extra activiteiten zijn, misschien wat leuke dingen en na afloop het gevoel zal blijven hangen, dat het toch wat tegengevallen is. Wanneer u, de Raad van uw gemeente en het voorbereidingsteam veel tijd op de knieën zullen doorbrengen, zal de kracht van God zichtbaar worden in de levens van de deelnemers en kunnen dit de meest invloedrijke dagen worden in de geschiedenis van uw kerk of gemeente.


Er is geen kracht die gelijk is aan de kracht van het gebed. Gebed zorgt ervoor dat God aan het werk gaat door mensen heen. Het geeft energie... Het geeft kracht... Het geeft de zegen... Het geeft leven.. Het geeft dat het werk van de levende God zichtbaar wordt.. Samuel Chadwick

Het grote Plaatje:


Zowel gedurende de zondagse bijeenkomsten, als gedurende de doordeweekse bijeenkomsten in kleine groepen: de hele gemeente gaat zeven weken lang door dezelfde thema's heen. Bijbelse thema's die rechtstreeks zijn afgeleid vanuit het grote gebod en de grote opdracht. Stel je even voor wat het voor invloed in je kerk en gemeente zou hebben wanneer iedereen deze thema's in zijn/haar leven gestalte zou geven. Zou de kerk er dan nog hetzelfde uitzien? De hele gemeente, alle leeftijdsgroepen, zijn bezig met die dingen waarvan Jezus zegt dat ze het belangrijkste zijn! Dat zorgt voor extra focus en extra onderlinge verbondenheid. Deze extra stimulans is het gevolg van de drie basis elementen van de campagne

1. individuele deelname

Individuen zijn het hart van de campagne. Alle deelnemers lezen iedere dag een hoofdstuk uit het boek. Elk hoofdstuk eindigt met een stelling om je eigen te maken, een vers uit de bijbel om te memoriseren, een vraag om over na te denken en tot slot een aanvullende Bijbelstudie achter de zgn. QR-code. Deze Engelstalige Bijbelstudies zijn online te bekijken, maar ook te downloaden. Daarnaast zijn er via de QR-code ook nog korte inleidende videoboodschappen te bekijken.

2. Deelname aan de groep


Een krachtig onderdeel van de campagne is dat mensen gedurende zes weken samenkomen in kleine groepen. Het speciale werkboek reikt vragen aan voor discussie om samen wat dieper te gaan en ook om elkaar te stimuleren de ontdekte Bijbelse waarheden toe te passen in eigen leven.


3. Deelname aan de zondagse samenkomsten


Elke zondag zal de prediking staan in het teken van het thema dat komende week in het boek wordt gelezen en vervolgens wordt besproken. Alle aanwezigen ontvangen op deze zondagen een outline van de preek om op die manier ook nog eens te kunnen nadenken over hetgeen gehoord is.

Droom grote dromen!


Hudson Taylor was slechts 21 jaar oud toen hij naar China zeilde. Hij verwachtte niet dat hij ooit zijn huis en familie nog terug zou zien. Zijn enige passie was het Evangelie delen met de Chinezen. Toen hij op 73-jarige leeftijd stierf, was hij elf maal naar China gereisd, waren meer dan 18.000 Chinese christenen tot geloof gekomen, en was China Inland Mision (de huidige OMF/ OZG Internationaal) die hij stichtte, de grootste zendingsorganisatie in China. Weinig mensen zijn zo gebruikt om China voor God te winnen, als Hudson Taylor.
Wat was zijn geheim?
Zijn biografie vertelt ons de reden: "Hij geloofde dat God doet wat Hij beloofd heeft". Ook wij worden uitgedaagd hetzelfde te doen. De God van Hudson Taylor is dezelfde vandaag, en ook nu wachten de miljoenen Nederlanders op het Evangelie. Menige kerk maakt de fout om God op te sluiten in de beperkende omgeving van het menselijk denken. Het opzetten van een campagne is veel meer dan het regelen van een paar dingen. Het begint met samen op geloofavontuur gaan: het wordt ook wel exponentieel denken genoemd. De betekenis daarvan is eenvoudig: bedenk wat jezelf kan doen door hard te werken en wat het resultaat daarvan zou kunnen zijn. En denk vervolgens wat God zou kunnen doen als Hij ermee aan de slag gaat. God de Vader kan zoveel meer bereiken dan onze kleine doelen. We hebben gezien in het verleden dat het geen uitzondering is wanneer, als gevolg van een goed opgezette en geestelijk goed voorbereide campagne, kerken meer dan het dubbele aantal bezoekers trekken tijdens de zondagse samenkomsten. Ook zijn er vele kerken in Nederland die hun ledental met tientallen procenten zagen stijgen als gevolg van de "40 doelgerichte dagen"


"Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend..." Habakuk 3:2


Stap één: tijd voor actie


Op deze Engelstalige website vindt u veel informatie over het voorbereiden van de campagne. Er staat uitgebreid beschreven hoe een team gevormd kan worden, de richtlijnen voor kleine groepen, de weekenddiensten, de communicatie in de gemeente, het voorbereidingsteam en nog veel meer.

Belangrijke aanvullende informatie

• De 40 dagen "Waarom ben ik hier op aarde?" vraagt een gedegen voorbereiding.
De voorbereiding in een relatief kleine gemeente vereist minimaal drie maanden; in een grote gemeente is het verstandig om hier vier à zes maanden voor uit te trekken.
Deze tijd wordt zowel gebruikt voor organisatorische voorbereiding als geestelijke voorbereiding.
De organisatorische voorbereiding betreft het samenstellen van een voorbereidend team, bestaande uit zes à zeven mensen. In dit team zijn vertegenwoordigd: een voorzitter, iemand die verantwoordelijk is voor de interne en externe communicatie, een gebedscoördinator, een coördinator voor de kleine groepen, leiders van het kinderwerk en jeugdwerk en tot slot iemand die de zeven zondagen coördineert. Wanneer de gemeente een predikant of voorganger heeft, maakt deze ook deel uit van het voorbereidend team.
Dit team komt in totaal 7-12 keer bij elkaar; de frequentie van de vergaderingen neemt toe naarmate de start van het project dichter bij komt.
De geestelijke voorbereiding betreft gericht gebed, dat gemeente breed gedragen wordt. Niet alleen gebed voor de campagne zelf, maar ook voor de gasten die uitgenodigd worden.

Beschikbaar voor dit team:
a. een tiental actiebrieven met checklists
b. voorbeelden van gebedsbrieven
c. voorbeelden van uitnodigingen voor eigen gemeenteleden en voor gasten
d. dramascetches voor in de samenkomsten
e. ideeën voor het werven van nieuwe kringleiders
f. preken voor de zondagse erediensten en preken voor jongeren.
g. PR brieven en materialen.
h. Etc.

Waarom leef ik hier op aarde?; een project met drie doelen:


discipelschap, verbondenheid en missie


Discipelschap: Het eerste doel betreft een stimulans voor de eigen gemeenteleden in het volgen van Christus. De grote opdracht en het grote gebod van Jezus Christus staan centraal in het boek.

Verbondenheid: Het tweede doel betreft de stimulans voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente in de deelname aan de kringen die gedurende dit project wekelijks worden georganiseerd. In de kringen worden zowel de gelezen hoofdstukken in het boek als de preek, verwerkt.

Missie: Het derde doel is een focus op het uitnodigen van gasten/vrienden van gemeenteleden.

• Gasten uitnodigen


Er zijn tientallen gemeenten in Nederland die in de afgelopen jaren hebben ervaren, dat een gedegen voorbereiding zonder problemen kan leiden tot een verdubbeling van het aantal aanwezigen op de zondagmorgendiensten en soms een verachtvoudiging van het aantal deelnemers op de kringen. Om veel gasten te mogen verwelkomen is er meer nodig dan een persberichtje en een oproep aan gemeenteleden om gasten uit te nodigen. Het is gebleken dat een voorbereidende cursus Aanstekelijk Christen een probaat hulpmiddel is om gemeenteleden te helpen gasten uit te nodigen. Deze cursus kan intern verzorgd worden door iemand die daarvoor getraind is; het is ook mogelijk om deze cursus door een externe trainer te laten verzorgen, mits tijdig overleg heeft plaatsgevonden over de data.
Naarmate deze 40 dagen meer zichtbaar zijn in de samenleving (spandoek, posters, gemeenteleden die gericht uitnodigingen in hun woon- en werkomgeving uitzetten, persberichten en interviews in de media etc.) zal het gemakkelijker zijn om gasten uit te nodigen, deel te nemen aan de kringen. Het thema is voor iedereen immers relevant: Waarom leef ik hier op aarde?
Beschikbaar: cursus Aanstekelijk Christen , (zes dagdelen), voorbeelden van uitnodigingen en PR-materiaal.

Faciliteiten


Zorg ervoor dat bestaande faciliteiten niet beperkend werken. Diverse gemeenten hebben ervaren, dat het een goede keuze is geweest om tijdens deze 40 dagen tijdelijk over te stappen naar bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal samenkomsten op zondag. Die grote inzet op het uitnodigen van gasten, maar slechts een gering aantal extra plaatsen heeft in de zondagmorgenbijeenkomsten, doet er verstandig aan te overwegen het aantal bijeenkomsten uit te breiden. Hetzelfde geldt voor de kringen. Het advies is, om ervoor te zorgen dat er op minstens vijf verschillende dagdelen van de week, kringen beschikbaar zijn tijdens deze periode. Niet alleen op doordeweekse avonden, maar bijvoorbeeld ook op een morgen of een zondagavond. Op die manier heeft iedereen de mogelijkheid om ergens aan te haken en zijn er geen beperkingen voor wat betreft het tijdstip waarop de kringen samenkomen.
Kringcoördinatoren kunnen contact met ons opnemen ten aanzien van een plan om ervoor te zorgen dat er nieuwe gastheren/gastvrouwen worden gevonden voor de kringen. Tevens kunnen we hen helpen met adviezen bij een tijdelijke herindeling van de kringen.
Beschikbaar: kringenplan.

Kosten


Kerken betalen na inschrijving de boeken en werkboeken ( voor prijzen zie bestelformulier ). Verder zijn er beschikbaar: posters, uitnodigingen en een spandoek.
Andere kosten die de gemeente kan maken zijn de kosten voor een gastvrije ontvangst in de zondagmorgendiensten, eventuele maaltijden na afloop van de diensten. Extra kosten voor kinder- en tienermateriaal en advertenties in de plaatselijke pers.

Inschrijving.


Kerken die besloten hebben om het project "Waarom leef ik hier op aarde?" te gaan organiseren, maken dat kenbaar door het inschrijfformulier toe te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij ontvangen dan het startpakket en kunnen vervolgens tegen gereduceerd tarief de boeken en andere materialen bestellen.