Campagnetijd: januari-maart 2014

Op 12 jan 2014 startten we met de actie "Waarom leef ik hier op aarde?"

Al een half jaar waren we intensief bezig met voorbereidingen.

Onze voorganger bleef eindverantwoordelijk, maar een campagneleider nam de organisatorische taak op zich en vormde een campagneteam.

Mensen werden uitgenodigd d.m.v. huis-aan-huisfolders en een kerstnachtdienst voor de campagne,

maar natuurlijk ook op informele wijze door gemeenteleden.

Huiskringen heten bij ons gasthuizen en via een aparte site konden mensen zich aanmelden als ze hun huis wilde openstellen voor deelnemers. Ook na elke zondagse samenkomst was er een aparte stand in de hal waar je je kon inschrijven als deelnemer of beschikbaar wilde zijn als gasthuis.

De campagne is gestart met 18 open gasthuizen, terwijl we daarvoor met acht huiskringen draaiden als gemeente. Tijdens de campagne is het bezoekersaantal van de zondagse samenkomsten met plm. 10 % gestegen.

De diensten waren bijzondere momenten met afwisselende bijdragen van onze kinderen, tieners en muziekteam. Ook hebben we gekozen om het lied: "waar het werkelijk om gaat" van Elisa Krijgsman elke zondag als gemeente te zingen. De 4e zondag met als thema: Meer en meer gaan lijken op Jezus, bracht voor ons een hoogtepunt in de campagne. Ons hart was meer gericht op Jezus en op elkaar. Tijdens de campagne gaf een gemeentelid haar getuigenis, waarna er veel mooie reacties kwamen. Iemand die de zondagse samenkomst bezocht werd erg geraakt door de warmte en liefde die er heerste en de woorden van de prediking. Hij komt nog steeds elke zondag, zijn geloof heeft een enorme impuls gekregen.

We hebben de campagne afgesloten met een feestelijke dienst. Gemeenteleden bakten heerlijke taarten en we startten deze Celebration Sunday met koffie/thee en gebak. Daarna een feestelijke dienst met vlaggetjes en vrolijkheid, tot eer van God, waarna we met elkaar een lunch hadden.

Na de campagne zijn we gestart met een Alpha cursus waar zich 15 personen voor hebben aangemeld.

Een groot gedeelte van de gemeente gaat tot de zomer door met de gasthuizen om zich verder te verdiepen in de vijf doelen.

We zien uit hoe dit verder zal ontwikkelen en verlangen om God de eer te geven van wat Hij heeft gedaan.