Als Leger des Heilskorps Haaglanden, hebben we in 2018 gezamenlijk gekozen voor het 40 dagen project “Waarom leef ik hier op aarde?”. Als mede Korpsleider en algemeen directeur van het Goodwill-werk had ik dat project, wat vroeger “40 doelgerichte dagen” heette, al eens eerder meegemaakt binnen een ander korps. Met de goede ervaringen van destijds was ik dankbaar dat in de loop van 2017 het besluit genomen werd om dat ook binnen Haaglanden te gaan opstarten.

We hebben vijf maanden genomen om ons organisatorisch en geestelijk voor te bereiden, ook die voorbereiding hebben we als heel bijzonder ervaren. Er hebben ongeveer 100 mensen meegedaan, waaronder enkele gasten van buiten af. Dat aantal is gezien de grootte van ons korps, hoog te noemen. Wat opviel was dat een deel van de vaste bezoekers van de erediensten in het begin nogal septische reageerde op dit initiatief. Maar naarmate de voorbereidingen vorderden, bemerkten degenen die in het begin de nodige bedenkingen hadden, dat er toch iets bijzonders ging gebeuren. Dat bijzondere bestond o.a. uit het feit dat onder jongeren enthousiasme begon te ontstaan en zij bereid waren om voor het eerst of opnieuw een taak in de gemeente op te pakken.

Het aantal deelnemers wat zich had opgegeven groeide, naarmate de startdatum dichterbij kwam. Voordat we begonnen hadden we in ons Korps slechts één Bijbelstudiegroep met ongeveer 10 deelnemers. Het aantal groepen vertienvoudigde toen het project van start ging. Die ervaring van het wekelijks bij elkaar komen rondom een thema, waarover in de dienst is gesproken en waarover is gelezen in het gelijknamige boek, heeft een bijzondere uitwerking gekregen. Vrijwel iedereen die meedeed gedurende deze zes weken, heeft na afloop aangegeven door te willen gaan met het samenkomen in kringen. Dat hebben we als een wonder ervaren. Al met al was dit voor ons Korps een bemoedigende ervaring waarbij we God aan het werk gezien hebben op een hele bijzondere manier.

Bert Sprokkereef