Kosten

De vergoeding bedraagt € 125,- per dagdeel, inclusief gebruik van apparatuur en reiskilometer, maar exclusief materiaal voor de deelnemers. Interkerkelijke groepen of lokale kerken zijn vrij om een vast bedrag per deelnemer te vragen. In de regel ligt dit bedrag dan tussen de € 30,- en € 50,- voor de vijf bijeenkomsten inclusief het deelnemers werkboek. (Voor partnerkerken geldt dat alleen reiskosten worden doorberekend)