Inhoud

De cursus 'Je Geld en je Leven' is een cursus voor iedereen die meer wil leren over omgaan met geld en bezittingen. Het is een mix van bijbels onderwijs over rentmeesterschap i.c.m. overzichten en praktische adviezen voor iedereen die te maken heeft met geld ontvangen en geld besteden, investeren en sparen, verzekeren of schulden maken.

Het doel van de cursus is tweeledig: leren hoe God geld bedoeld heeft en tegelijkertijd leren om beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te besteden. Zie verder voor de inhoud van de cursus de folder die via deze pagina is te downloaden. Het is van belang om vast te stellen dat deze cursus geen cursus is voor mensen die diep in de financiële schulden zitten. Ook zij zullen veel ontdekken als ze deze cursus volgen, maar hebben vaak officiële externe hulp nodig. De cursus 'je Geld en je Leven' gaat niet direct uit van problemen op dit terrein, maar heeft als doel om Bijbelse financiële gezondheid te bevorderen.

Het praktische gedeelte van de cursus is ook echt praktisch gezien de reacties van sommige deelnemers:

  • Ik betaalde te veel voor mijn hypotheek.
  • Ik ontdekte dat ik kon besparen op mijn vakantie zonder iets aan comfort te hoeven inleveren
  • Leuk dat ik nu meer belminuten heb voor minder geld
  • Ik had fiscale aftrekposten over het hoofd gezien
  • De € 70 die ik nu per maand bespaar, ga ik geven aan onze zendeling.