Uitgangspunten van SamenBeter

SamenBeter hanteert in alle toerustingen, cursussen en trainingen het “Nieuwe Bijbelse denken". In onderstaand overzicht worden de belangrijkste aspecten weergegeven van dit nieuwe bijbelse denken t.o.v. het oude denken.

Oud: de voorganger is door God geroepen om een dienaar te zijn.
Nieuw: iedere christen is door God geroepen een dienaar te zijn.

Oud: gemeentewerk is de taak van de voorganger, ondersteund door de leden
Nieuw: de voorganger assisteert de mensen in waartoe zíj geroepen zijn door God.

Oud: de voorganger heeft alle gaven die nodig zijn om de gemeente te voeden en te koesteren.
Nieuw: alle leden samen hebben de mogelijkheden ontvangen om de gemeente te voeden en ervoor te zorgen.

Oud: de voorganger draagt de last voor alle werk. De gemeente bidt voor de leiders.
Nieuw: voorganger en leden dragen samen de last van het werk; en zij bidden voor elkaar.

Oud: de voorganger is verantwoordelijk naar God en naar de leden voor alle werk. Leden die dienstbaar zijn, zijn verantwoording verschuldigd aan de voorganger.
Nieuw: alle christenen zijn medewerkers en zijn verantwoording schuldig aan God én aan het leidinggevend team.

Oud: theologische opleidingen zijn er om te onderwijzen en speciaal geroepen mensen klaar te maken voor dienstbaarheid.
Nieuw: de kerk is er om leden te trainen en te onderwijzen dienstbaar te zijn.