Welkom op de website van Samen-Beter

De website Samen-Beter.nl is ontwikkeld om u en uw gemeente ten dienste te staan. Er is een tweeledig doel:

Het eerste doel: opbouw van een gavengerichte gemeente
Het eerste doel is om te helpen bij de opbouw van een gavengerichte gemeente. Op de website staan diverse tests die online gemaakt kunnen worden. In de regel zijn deze tests een onderdeel van een cursus. De trainer die de cursus verzorgt, heeft de gewenste codes en kan er zelfstandig mee aan de slag. Enkele van de tests zijn niet direct gekoppeld aan een cursus… Ze kunnen u helpen bij het zoeken naar de juiste mensen op de juiste plaats.

Het tweede doel: vacatures bekendmaken
We willen helpen uw gemeente in de gelegenheid te stellen om te zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plaats voor wat betreft uw vacatures. In het verleden zijn we regelmatig benaderd door kerken met de vraag of wij iemand kenden, die in de betreffende vacature zou kunnen voorzien. Het gaat om vacatures als: predikant, voorganger, evangelist, pastoraal werker, jeugdwerker, kinderwerkers, beleidsmedewerkers, coaches etc. Middels deze website zal het binnenkort mogelijk worden om uw vacatures kenbaar te maken aan interkerkelijk Nederland. U krijgt de ruimte om het gewenste profiel in te vullen en gedurende vier maanden zonder bijkomende kosten op de website te zetten.