DISC voor (aanstaande) huwelijkspartners

De lijfspreuk van SamenBeterBouwen is:
"Ken God, ken jezelf en ken de ander!”.

Uitgaande van die lijfspreuk is er natuurlijk niets belangrijker dan het kennen van je eigen (aanstaande) huwelijkspartner.
DISC is dan ook een heel goed hulpmiddel om elkaar beter te leren kennen. En ook om met elkaar in gesprek te gaan over verschilpunten. Door elkaar beter te leren kennen, kun je effectiever omgaan met die punten waarin partners nogal eens verschillen. In steeds meer kerken en gemeenten wordt het bijbelse DISC–assesment dan ook één of enkele keren per jaar aangeboden aan echtparen of aan aanstaande echtparen. Wat is er beter, dan elkaar leren te begrijpen? Wat is er beter, dan elkaars verschillen te accepteren en steeds te zoeken naar wegen om optimaal een eenheid te vormen onder leiding van de Heer? Ook hierin kan het SBB DISC-team voor u van betekenis zijn!

Alle trainers van SBB zijn gecertificeerde DISC trainers!!