Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal
  • Train de trainer

Train de Trainer seminar
Cursus: Aanstekelijk Christen

Hoe krijgen we onze mensen gemotiveerd om buren en kennissen uit te nodigen voor de diensten? Hoe krijgen we het missionaire bewustzijn van onze gemeenteleden op een hoger peil? Hoe leren we hen op een laagdrempelige manier het evangelie delen?
Er zijn gemeenten waar bovenstaande vragen maar zelden worden gesteld.
Deze gemeenten hebben zich gerealiseerd dat een Bijbelse visie, waarin ieder gemeentelid een actieve zendeling in eigen omgeving is, niet automatisch werkelijkheid wordt.
Zij leren hun gemeenteleden stelselmatig en doelgericht te evangeliseren in eigen omgeving. En geven veel aandacht aan ondersteuning van gemeenteleden die dat in de praktijk brengen. In de praktijk van gemeenteopbouw is gebleken dat zoiets alleen maar gestalte krijgt als er een doordacht ondersteunend programma aan ten grondslag ligt.

De Aanstekelijk Christen cursus is zo'n hulpmiddel dat een plaatselijke gemeente kan implementeren om haar leden enerzijds te motiveren en anderzijds vaardigheden aan te leren die gebruikt kunnen worden in laagdrempelige contacten. Tijdens de cursusavonden van de AC bouwt de deelnemer stapsgewijs aan zijn of haar vaardigheden.
De cursus zelf is interactief van opzet; naast Bijbels onderwijs over de visie achter evangelisatie is er ook plaats voor uitwisseling in de kleine groep en plenair overleg. Uiteindelijk leidt het ertoe dat dit programma een structurele aanpak biedt die ervoor zorgt dat gemeenteleden leren om bestaande contacten en relaties te benutten om iets te delen van het Evangelie. Voor deze cursus is er binnenkort een 'Train de Trainer"- seminar, waarin (aanstaande) trainers kunnen leren hoe zij de cursus kunnen geven.

Op deze instructie dag komen de volgende zaken aan de orde:

- Hoe het programma gebruikt kan worden om de visie van uw gemeente te realiseren.
- Doelstellingen en gebruikte methoden
- Wat is de plaats van de AC binnen het totaalpakket van de lokale gemeente?
- Het doorlopen van de lessen uit het werkboek/ opbouw en tijdsindeling.
- Hulpmiddelen/ powerpoint, leesboek.
- Do's en don'ts; valkuilen tijdens het lesgeven.
- De follow-up na afloop van de cursus.
- De training is geschikt voor iedereen die overweegt om in de toekomst betrokken te zijn bij deze cursus als trainer. Als deelnemer ontvang je een deelnemerswerkboek en een bijbehorend leesboek.

Aantal deelnemers aan de Train de Trainerdag: max. 12
Locatie: Gorinchem
Datum: 9 november 2019
Trainers: Ruud van Delft en Jan Baan
Tijd: 10.00 uur -15.30 uur
Kosten incl. koffie, thee, leesboek AC en werkmap deelnemers €60,-
Lunch zelf meebrengen.

Na afloop ontvangen de deelnemers een licentie waarmee ze de benodigde cursusmaterialen kunnen bestellen.

Opgave Train de Trainer dag "Aanstekelijke Christen Zijn", 9 november 2019

Velden met een * zijn verplicht

Geslacht:
Invalid Input

Voornaam*
Uw voorletter(s) invullen a.u.b.

Achternaam:*
Uw achternaam invullen a.u.b.

Naam op badge:
De naam die u op de badge wil hebben staan invullen a.u.b.

Adres:*
Uw adres invullen a.u.b.

Postcode:*
Uw postcode invullen a.u.b.

Woonplaats:*
Uw woonplaats invullen a.u.b.

E-mailadres:*
Uw e-mailadres invullen a.u.b.

Telefoonnummer:*
Uw telefoonnummer invullen a.u.b.

Functie:

Invalid Input

Kerkelijke denominatie:
Invalid Input

Betaling geschiedt door middel van eenmalige machtiging. Door eenmalige machtiging aan te vinken verklaart u dat de door u opgegeven rekening incasso accepteert.

Akkoord met eenmalige machtiging:*
Vink het vakje aan als u akkoord gaat met het verstrekken van uw gegevens voor de eenmalige machtiging.

Naam rekeninghouder:*
Naam rekeninghouder invullen a.u.b.

Plaats rekeninghouder:*
Plaats rekeninghouder invullen a.u.b.

Rekeningnummer/IBAN*
Rekeningnummer invullen a.u.b.