Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal
  • Train de trainer

Seminar “Coachen in de praktijk”

Je hoeft geen professionele coach te zijn om waardevol en van betekenis te kunnen zijn voor iemand of voor een team. Alhoewel het woord coachen als zodanig in de bijbel niet voorkomt, komen we het verschijnsel wel vele keren tegen in Gods woord.
We kunnen daarbij denken aan Mozes en Jozua, Elia en Elisa, Paulus en de mensen aan wie hij brieven schrijft zoals Titus en Timotheus. Dat zijn allemaal voorbeelden waarin jonge onervaren mensen levens wijsheid en levenservaring mocht opdoen in hun relatie met iemand die al wat langer meeliep en de nodige ervaring had opgedaan in zijn relatie met God. Het ultieme voorbeeld is Jezus Christus zelf, die gedurende een drietal jaren zijn discipelen voorbereidde op hun toekomstige taak.
Coaches zijn mensen die meelopen en die op het juiste moment iets aanreiken aan de deelnemer wat hij nodig heeft. Als je dat wilt doen is het waardevol om een aantal tools in je 'coachkoffer' te hebben, waarmee je de ander verder kunt helpen in zijn groei- en/of herstelproces. Het gaat daarbij om een basic instrumentarium. Dat is wat we met elkaar willen bespreken op een landelijk seminar voor bestaande en aspirant coaches.
Naast algemene principes over coaching in de kerk zullen we tijdens dit seminar ook specifiek aandacht besteden aan coaching van mensen die deelnemen aan het discipelschapsprogramma Celebrate Recovery.

Wat is de inhoud van het seminar?
- Ochtendprogramma:
- algemene principes van coachen.
- God de heilige Geest als coach.
- omgaan met verschillende persoonlijkheden.
- wat is stimuleren zonder verantwoordelijkheid over te nemen
- stimulerende vragen stellen
- grootste valkuilen voor een coach
- Workshop

Middagprogramma:
- Een heldere probleem-analyse maken.
- Een helder doel nastreven
- het gebruiken van ondersteunend materiaal
- waar liggen de grenzen van coaching?
- workshop
- wel of geen initiatief nemen?
- Specifieke aandachtsgebieden
- Workshop

Waar? Gorinchem
Wanneer?
Zaterdag 5 oktober 2019 (10-16 uur)
Kosten?
De kosten bedragen €25,= incl. consumpties, snack tijdens de lunch en een outline van plm 24 pagina's (lunch zelf meebrengen)
Vroege vogels (opgeven vóór 5 september) ontvangen €5,= korting.

Geen restitutie bij afwezigheid, wel mag iemand anders kosteloos uw plaats innemen.

Max. aantal deelnemers: 25

Opgave vooraf is noodzakelijk i.v.m. catering en beschikbare ruimte. Na opgave ontvangt u gedetailleerde info over locatie.

Seminar: Coachen in de praktijk, 5 oktober 2019

Velden met een * zijn verplicht

Geslacht:*
Invalid Input

Achternaam:*
Uw achternaam invullen a.u.b.

Voornaam:*
Uw voorletter(s) invullen a.u.b.

Adres:*
Uw adres invullen a.u.b.

Postcode:*
Uw postcode invullen a.u.b.

Woonplaats:*
Uw woonplaats invullen a.u.b.

E-mailadres:*
Uw e-mailadres invullen a.u.b.

Telefoonnummer:*
Uw telefoonnummer invullen a.u.b.

Functie:

Invalid Input

Kerkelijke denominatie:
Invalid Input

Betaling geschiedt door middel van eenmalige machtiging. Door eenmalige machtiging aan te vinken verklaart u dat de door u opgegeven rekening incasso accepteert.

Akkoord met eenmalige machtiging:*
Vink het vakje aan als u akkoord gaat met het verstrekken van uw gegevens voor de eenmalige machtiging.

Naam rekeninghouder:*
Naam rekeninghouder invullen a.u.b.

Plaats rekeninghouder:*
Plaats rekeninghouder invullen a.u.b.

Rekeningnummer:*
Rekeningnummer invullen a.u.b.

Ik ben lid van een partnerkerk*
Ongeldige invoer

Naam Partnerkerk
Ongeldige invoer