Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal

Bijbelse basis

De basis van Doelgerichte Gemeente vinden we in de Bijbel in het Grote Gebod (Mattheüs 22:37-40) en de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19-20). Het Grote Gebod was een antwoord van Jezus op de vraag wat nu het belangrijkste gebod in de Bijbel is. Daarmee vatte Hij het hele Oude Testament in een notendop samen: "Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf." Wanneer Jezus later afscheid van zijn discipelen neemt, geeft Hij hen in de zogenoemde Grote Opdracht nog eens drie taken bij; Ga en maak discipelen, doop hen en leer hen alles te doen wat ik heb gezegd. Deze twee gedeelten, het Grote Gebod en de Grote Opdracht, vormen met elkaar de meest essentiële onderdelen van een op de Bijbel gebaseerde en gezonde gemeente: aanbidding, gemeenschap, discipelschap, bediening en evangelisatie/zending. De vraag is nu hoe gezond uw gemeente is als het gaat om het evenwichtig functioneren van deze vijf doelen. Doelgerichte Gemeente voorziet in een heel eenvoudige maar zeer effectieve aanpak om deze vijf bijbelse doelen in evenwicht te krijgen. Tevens biedt zij u daar de noodzakelijke Bijbelse middelen voor.

Doelgerichte Gemeente brengt evenwicht in de gemeente
Elke gemeente wil graag mensen die van God zijn afgedwaald bij Hem terugbrengen, hen in de gemeente opnemen en vervolgens aanmoedigen om geestelijk te groeien en tot eer van God te leven. Uit ervaring blijkt echter dat het slechts vertellen van deze waarheden, niet die geestelijke groei veroorzaakt die we graag zouden willen zien. Daar is een evenwichtig en Bijbels proces voor nodig waardoor alle leden in de vijf doelen (aanbidding, gemeenschap, discipelschap, bediening en evangelisatie) betrokken raken. Want voor een gezonde gemeente heb je gezonde leden nodig. Juist voor dit proces heeft Doelgerichte Gemeente een eenvoudig concept ontwikkeld, waardoor zelfs een eerste bezoeker direct begrijpt wat God van hem of haar verwacht.

Om uit te leggen hoe we de mensen uit onze omgeving die God niet kennen, in de gemeente opnemen en vervolgens opbouwen en trainen in bediening en evangelisatie/zending, gebruiken we de concentrische cirkels. Verder gebruiken we de honken van het honkbalveld om hen de stappen naar geestelijke volwassenheid te laten zien.

Doelgerichte Gemeente beweegt bezoekers tot lidmaatschap
De concentrische cirkels laten je de verschillende mate van geestelijke toewijding in de gemeente zien. Verder laat het ook zien wat de mensen nodig hebben en welke volgende stap ze behoren te nemen.

community

Als je goed observeert, kent elke gemeente vijf verschillende groepen mensen.

  • De Omgeving - Zij wonen in de omgeving maar komen soms of nooit.
  • De Samenkomst - Zij zijn geen lid maar bezoeken wel regelmatig de samenkomsten.
  • De Gemeente - Zij kennen Jezus Christus en zijn lid van de gemeente.
  • De Toegewijden - Zij nemen hun groei naar geestelijke volwassenheid serieus.
  • De Kern - Zij zijn actief in de bediening en evangelisatie/zending van de plaatselijke gemeente.

Elke groep heeft niet alleen verschillende behoeften maar ook verschillende MOGELIJKHEDEN! Daarin willen we u graag helpen om uw gemeente in beweging te brengen.