Wie zijn wij?

logo cg

 • Als je wilt groeien
 • banner coaching zonderdatum
 • banner persoonlijk-verhaal

Twaalf kenmerken

De afgelopen jaren zijn er talloze gemeenten door het doelgerichte concept ten goede veranderd. Alhoewel al die gemeenten totaal verschillend zijn, hebben ze toch allemaal dezelfde 12 essentiële kenmerken:

 1. Doelgerichte gemeenten hebben in hun eigen woorden hun toewijding aan de vijf doelen (aanbidding, gemeenschap, discipelschap, bediening en evangelisatie) in een zogenoemde doelstelling omschreven.
 2. Doelgerichte gemeenten zijn in hun aanpak bewust bezig om de in hun doelstelling omschreven doelen te vervullen. Zij brengen ongelovigen tot Christus en in Zijn gemeente, bouwen hen op in geestelijke volwassenheid, trainen hen voor bediening in de gemeente en zenden hen uit in de wereld om God met hun leven te eren. Doelgerichte gemeenten gaan er in hun aanpak van uit dat mensen het best groeien, door zich stap voor stap toe te wijden aan de vijf doelen en dat we hen specifiek om die toewijding behoren te vragen.
 3. Doelgerichte gemeenten zijn rond de vijf doelen gestructureerd, waardoor al de vijf doelen evenveel aandacht krijgen. Een doelgerichte gemeente werkt in teamverband en wordt niet van boven af bestuurd. Ze kennen veelal tenminste vijf teams (voor elk doel één) bestaande uit vrijwilligers en zo nodig betaalde krachten. Elke team is verantwoordelijk voor een specifiek doel en doelgroep (zoals de omgeving, de samenkomst, de gemeente, de toegewijde, de kern).
 4. Doelgerichte gemeenten hebben voor elk doel een plan om het evangelie in de omgeving te brengen, aanbidding in de samenkomst, gemeenschap in de gemeente, discipelschap onder de toegewijden, en bediening en evangelisatie/zending in de kern.
 5. Doelgerichte gemeenten hebben voor elk doel een leider die zonodig/zo mogelijk uitgroeit van vrijwilliger tot betaalde kracht.
 6. Doelgerichte gemeenten worden geleid door voorgangers die doelgericht preken. De planning van de prediking en series zorgen voor een evenwichtige nadruk op al de vijf doelen.
 7. Doelgerichte gemeenten vormen doelgerichte kleine groepen. Elke kleine groep helpt ieder groepslid om al de vijf doelen in praktijk te brengen.
 8. Doelgerichte gemeenten plannen volgens de doelen. De doelen bepalen dus wat er wel of niet wordt georganiseerd. Elk programma moet tenminste één van de vijf doelen vervullen, anders gaat het niet door.
 9. Doelgerichte gemeenten budgetteren naar de doelen. Uitgaven worden per doel onderverdeeld.
 10. Doelgerichte gemeenten bouwen doelgericht. Gebouwen zijn slechts middelen; dus geen monumenten. Zij behoren de doelen te dienen en mogen nooit belangrijker worden dan de doelen of de mensen die de gemeenten door middel van de doelen tracht te bereiken.
 11. Doelgerichte gemeenten evalueren doelgericht. Ze vragen zich regelmatig af: "Zijn de vijf doelen nog met elkaar in evenwicht? Is er niet een betere manier om elk doel te vervullen?"
 12. Doelgerichte gemeenten kunnen het best van buiten naar binnen worden gestart. Het is veel eenvoudiger om een samenkomst om te vormen in een kern dan een kern in een samenkomst. Om zo'n vijfvoudige bediening te starten kun je het best van de ene toewijding naar de andere werken.